Във връзка с решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение поради епидемиологичната обстановка в страната, служителите на Фонда за компенсиране на инвеститорите ще работят дистанционно от 30 март до 10 април 2020 г., включително.

Можете да се свържете с нас на имейлa на Фонда (office@sfund-bg.com), както и на следните телефони:

+359 888 437 009 – Теодора Дренска – председател на УС на ФКИ

+359 894 656 495 – Елена Ралинска – началник отдел „Информация и анализи“

+359 889 235 113 – Станислава Димитрова – главен експерт в отдел „Информация и анализи“