София, бул. Александър Стамболийски № 84-86, офис 25