На 12.07.2019 г. КФН публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите относно дружество с наименование Alternativa Finance BG, което на електронната си страница  https://afh.bg/ е публикувало информация, че предоставя услуги и извършва дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, въз основа на издаден лиценз.

Във връзка с публикуваната информация на посочената електронна страница Комисията за финансов надзор информира инвеститорите, че дружеството с наименование Alternativa Finance BG, както и със сходно на това наименование, няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6 от ЗПФИ.

Целият текст на съобщението може да видите тук.