На 30.08.2017 г. КФН публикува на интернет страницата си предупреждение относно „Позитива“ АД. От КФН обръщат внимание на потенциалните инвеститори, че след отнемането на лиценза „Позитива“ АД няма право да предоставя инвестиционни услуги и да сключва договори с клиенти. Квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството.
Целият текст на съобщението може да видите тук.