Във връзка с актуализация на състава на Работна група 26 “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет, за представители на Фонда бяха определени – Елена Ралинска, началник отдел “Инфомация и анализи” и Станислава Димитрова, главен експерт в отдел “Информация и анализи”.