Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът за внасяне на първата част от годишната вноска за 2020 г. във Фонда за компенсиране на инвеститорите бе удължен.

Крайният срок за внасяне на вноските е до 15.06.2020 г., включително.