Във връзка с отнетия на 06.11.2014 г. от Българската народна банка лиценз на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) определи:
Изплащането на компенсации от Фонда на клиентите на КТБ АД като инвестиционен посредник, да става посредством Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок една година от публикуването на съобщението, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства.