КФН стартира кампания в защита на инвеститорите – #Инвестирай безопасно

 

На 8 декември 2021 г. Комисията за финансов надзор обяви дигитална кампания в защита на инвеститорите #инвестирай безопасно.

С нея КФН надгражда вече предприетите досега мерки от предупреждения за измамни инвестиционни схеми от нелицензирани посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници. Кампанията има специален сайт с информация: https://investsafely.fsc.bg/, както и YouTube канал с видео материали и LinkedIn профил.

На сайта потребителите имат директен достъп до списъка на лицензираните посредници, както и могат да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите.

При представянето на кампанията Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова, обясни, че кампанията се реализира не само, за да образова потребителите, но и за да даде отговор на очакванията както на участниците на капиталовите пазари, така и на крайните потребители. „Считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват и ще се наложат като стандартно потребителско поведение. На фона на непрекъснато предлаганите иновативни възможности, не бива да пренебрегваме и рисковете, които носят те. Именно затова, Комисията за финансов надзор в качеството си на регулатор, трябва да намери баланс между гарантиране правата на потребителите на небанкови продукти и услуги и подсигуряване на добра и стабилна среда за развитие на бизнеса“, допълни още тя.


10 признака: Как да отличите лицензирания инвестиционен посредник от нелицензирания 

С подкрепата на Комисията за финансов надзор
Партньори: Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомня, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги.

Предвид действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП от последните дни по разкриване на схеми за финансови измами от нелицензирани брокери, институциите от инвестиционния сектор напомнят на гражданите, че винаги трябва да проверяват дали компанията, която им предлага финансови услуги, е лицензирана.

Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор.

В помощ на гражданите, инвестиционният сектор провежда информационна кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, като посочва 10 признака, по които всеки може да разбере дали дадена компания, предлагаща инвестиционни услуги, е лицензирана или не.

10-те признака за разпознаване на лицензирания инвестиционен посредник са публикувани на сайта на БАЛИП на следния линк – www.balip.com.