ПОЛИТИКА НА ФКИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЛИЦАТА, ОТПРАВИЛИ ИСКАНЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ