На 8 декември 2021 г. Комисията за финансов надзор обяви дигитална кампания в защита на инвеститорите #инвестирай безопасно.

С нея КФН надгражда вече предприетите досега мерки от предупреждения за измамни инвестиционни схеми от нелицензирани посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници. Кампанията има специален сайт с информация: https://investsafely.fsc.bg/ , както и YouTube канал с видео материали и LinkedIn профил.

На сайта потребителите имат директен достъп до списъка на лицензираните посредници, както и могат да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите.

При представянето на кампанията Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова, обясни, че кампанията се реализира не само, за да образова потребителите, но и за да даде отговор на очакванията както на участниците на капиталовите пазари, така и на крайните потребители. „Считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват и ще се наложат като стандартно потребителско поведение. На фона на непрекъснато предлаганите иновативни възможности, не бива да пренебрегваме и рисковете, които носят те. Именно затова, Комисията за финансов надзор в качеството си на регулатор, трябва да намери баланс между гарантиране правата на потребителите на небанкови продукти и услуги и подсигуряване на добра и стабилна среда за развитие на бизнеса“, допълни още тя.