Фондът съдейства за поддържане на стабилността и доверието в капиталовия пазар, компенсирайки вземанията на инвеститори във финансови инструменти.