Технически изисквания за ползване на системата:

 

» Достъп до Интернет;

» РС с инсталиран MS Windows 98, NT, 2000, XP с Интернет браузър Microsoft Internet Explorer 5.00 или по-висока версия;

» Клиентски сертификат, инсталиран във вашия Интернет браузър, издаден от „Банк Сервиз“. В случай че вашият електронен подпис е издаден от друг регистриран доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис, трябва да инсталирате сертификационните вериги на „Банк Сервиз“ във вашия Интернет браузър. Може да ги изтеглите от   тук.

 

Регистрация
Вход в системата