На 20.10.2021 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com, което не разполага с лиценз за инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности.
Целият текст на съобщението може да видите тук.