На 25.07.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение на Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно продажбата на спекулативни продукти на инвеститорите на дребно.
Целият текст на съобщението може да видите тук.