В свое Решение №1002 – ИП от 25.10.2018 г. Комисията за финансов надзор публикува списък с интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право.

Решение №1002 – ИП/25.10.2018 на КФН може да видите тук.