На 05.10.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите, относно предоставянето на услуги без лиценз от UT Markets и свързани с него дружества – CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd.

Целият текст на съобщението може да видите тук.