Председателят на Фонда за компенсиране на инвеститорите, Дияна Митева, участва с публикация със заглавие „Ръст на клиентските активи, управлявани от доставчиците на инвестиционни услуги“ в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, брой 72, октомври 2022 г.
Публикацията може да бъде намерена на следния линк и в меню „Публикации“.