Отчетът за дейността и финансовият отчет на ФКИ за 2015 г. може да намерите на интернет страницата на Фонда, в раздел „Публикации”.