На 09.07.2018 г., с Решение 675 – ИП, Комисията за финансов надзор отне издадения лиценз на „Бета Корп“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Решение 675 – ИП/09.07.2018 на КФН може да видите тук.