На 17.09.2019 г. КФН публикува на интернет страницата си Решение №1045 -ИП, в което е публикуван списък с интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право.

Целият текст на съобщението, може да видите тук.