На 17.02.2015 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си съобщение за неправомерно извършване на дейност  като инвестиционен посредник от „Глобал Маркетс“ ООД.

Целият текст на съобщението може да видите тук.

Пълен списък на лицензираните инвестиционни посредници може да намерите на страницата на Комисията за финансов надзор.