На 26.01.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си съобщение за клиентите на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт“ ООД.

Целият текст на съобщението може да видите тук.