На 03.02.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си съобщение с полезни съвети до потенциалните инвеститори с цел предотвратяване на измама.

Целият текст на съобщението може да видите тук.

Пълен списък на лицензираните инвестиционни посредници може да намерите на страницата на Комисията за финансов надзор.