Дияна Митева – председател


Гергана Михайлова – Борисова – заместник-председател


Радослава Масларска – член


Петко Кръстев – член


Ирина Казанджиева – Йорданова – член


Мандатът на Управителния съвет (УС) на Фонда е пет години.

Председателят на УС представлява Фонда в страната и в чужбина и организира и ръководи текущата му дейност.