На 28 ноември 2023 г. в София се проведе среща на Работна група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI (European Forum of Deposit Insurers). Фондът бе домакин за втори път на среща на тази работна група. Общият брой на участниците в срещата бе 28 с представители от 17 схеми за компенсиране на инвеститорите от Европа. По време на срещата бяха разгледани въпроси, свързани с различни аспекти от дейността на схемите за компенсиране на инвеститорите – финансиране, регулаторна рамка на ниво ЕС, обхват на покритие, случаи на изплащане на компенсации и др. Председателят на българския фонд за компенсиране на инвеститорите, Дияна Митева, представи презентация относно влиянието на инфлацията върху защитата на инвеститорите.

Работната група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI регулярно провежда срещи, с цел обмяна на опит и информация и обсъждане на актуални проблеми. Фондът е активен участник в тези срещи.