Гарантирани суми

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Често задавани въпроси

В този раздел ще намерите отговори на въпроси свързани с дейността на Фонда, правото на компенсация и други често задавани въпроси.

Изплащане на компенсации

В този раздел ще намерите информация за изплащането на компенсации на клиентите на „Матадор Прайм“ ООД и допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация.

logo_small_statia Фондът за компенсиране на инвеститорите има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия пазар в България, за неговото развитие и стабилност, като осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

Съобщения

Размер на годишната вноска за 2024 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите на свое заседание на 13.12.2023 г. определи годишната вноска за 2024 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2023 г., определени на средномесечна основа и >> 0,020 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2023 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2024 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 30.01.2024 г. – четвъртата част от вноската за 2023 г. до 30.04.2024 г. – първата част от вноската за 2024 г. до 30.07.2024 г. – втората част от вноската за 2024 г. до 30.10.2024 г. – третата част от вноската за 2024 г. Банковата...

Фондът бе домакин на среща на работна група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI

На 28 ноември 2023 г. в София се проведе среща на Работна група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI (European Forum of Deposit Insurers). Фондът бе домакин за втори път на среща на тази работна група. Общият брой на участниците в срещата бе 28 с представители от 17 схеми за компенсиране на инвеститорите от Европа. По време на срещата бяха разгледани въпроси, свързани с различни аспекти от дейността на схемите за компенсиране на инвеститорите – финансиране, регулаторна рамка на ниво ЕС, обхват на покритие, случаи на изплащане на компенсации и др. Председателят на българския фонд за компенсиране на инвеститорите, Дияна Митева, представи презентация относно влиянието на инфлацията върху защитата на инвеститорите. Работната група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI регулярно провежда срещи, с цел обмяна на опит и информация и обсъждане на актуални проблеми. Фондът е активен участник в тези срещи. ...

Размер на годишната вноска за 2023 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 16.12.2022 г. определи годишната вноска за 2023 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2022 г., определени на средномесечна основа и >> 0,025 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2022 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2023 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 30.01.2023 г. – четвъртата част от вноската за 2022 г. до 02.05.2023 г. – първата част от вноската за 2023 г. до 31.07.2023 г. – втората част от вноската за 2023 г. до 30.10.2023 г. – третата част от вноската за 2023 г. Банковата сметка за превеждане на...

Прочети още