Гарантирани суми

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Често задавани въпроси

В този раздел ще намерите отговори на въпроси свързани с дейността на Фонда, правото на компенсация и други често задавани въпроси.

Изплащане на компенсации

В този раздел ще намерите информация за изплащането на компенсации на клиентите на „Матадор Прайм“ ООД и допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация.

logo_small_statia Фондът за компенсиране на инвеститорите има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия пазар в България, за неговото развитие и стабилност, като осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

Съобщения

Размер на годишната вноска за 2023 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 16.12.2022 г. определи годишната вноска за 2023 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2022 г., определени на средномесечна основа и >> 0,025 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2022 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2023 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 30.01.2023 г. – четвъртата част от вноската за 2022 г. до 02.05.2023 г. – първата част от вноската за 2023 г. до 31.07.2023 г. – втората част от вноската за 2023 г. до 30.10.2023 г. – третата част от вноската за 2023 г. Банковата сметка за превеждане на...

Публикация на Дияна Митева, председател на Фонда, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, брой 72, октомври 2022 г.

Председателят на Фонда за компенсиране на инвеститорите, Дияна Митева, участва с публикация със заглавие „Ръст на клиентските активи, управлявани от доставчиците на инвестиционни услуги“ в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, брой 72, октомври 2022 г. Публикацията може да бъде намерена на следния линк и в меню...

КФН стартира кампания в защита на инвеститорите – #Инвестирай безопасно

На 8 декември 2021 г. Комисията за финансов надзор обяви дигитална кампания в защита на инвеститорите #инвестирай безопасно. С нея КФН надгражда вече предприетите досега мерки от предупреждения за измамни инвестиционни схеми от нелицензирани посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници. Кампанията има специален сайт с информация: https://investsafely.fsc.bg/ , както и YouTube канал с видео материали и LinkedIn профил. На сайта потребителите имат директен достъп до списъка на лицензираните посредници, както и могат да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите. При представянето на кампанията Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова, обясни, че кампанията се реализира не само, за да образова потребителите, но и за да даде отговор на очакванията както на участниците на капиталовите пазари, така и на крайните потребители. „Считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват и ще се наложат като стандартно потребителско поведение. На фона...

Прочети още