Гарантирани суми

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Често задавани въпроси

В този раздел ще намерите отговори на въпроси свързани с дейността на Фонда, правото на компенсация и други често задавани въпроси.

Изплащане на компенсации

В този раздел ще намерите информация за изплащането на компенсации на клиентите на „Матадор Прайм“ ООД и допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация.

logo_small_statia Фондът за компенсиране на инвеститорите има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия пазар в България, за неговото развитие и стабилност, като осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

Съобщения

Размер на годишната вноска за 2022 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 18.11.2021 г. определи годишната вноска за 2022 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,25 на сто от общия размер на паричните средства за 2021 г., определени на средномесечна основа и >> 0,03 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2021 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2022 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 31.01.2022 г. – четвъртата част от вноската за 2021 г. до 03.05.2022 г. – първата част от вноската за 2022 г. до 01.08.2022 г. – втората част от вноската за 2022 г. до 31.10.2022 г. – третата част от вноската за 2022 г....

Предупреждение на КФН към потенциалните инвеститори

На 20.10.2021 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com, което не разполага с лиценз за инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности. Целият текст на съобщението може да видите...

За да не станете жертва на финансова измама, проверявайте за лиценз

С подкрепата на Комисията за финансов надзор Партньори: Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомня, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги. Предвид действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП от последните дни по разкриване на схеми за финансови измами от нелицензирани брокери, институциите от инвестиционния сектор напомнят на гражданите, че винаги трябва да проверяват дали компанията, която им предлага финансови услуги, е лицензирана. Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор. В помощ на гражданите, инвестиционният сектор провежда информационна кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, като посочва 10 признака, по които всеки може да разбере дали дадена компания, предлагаща инвестиционни услуги, е лицензирана или не. 10-те признака за разпознаване...

Прочети още