Дияна Митева
Бюлетин на Асоциацията на банките в България – стр. 4 от брой 72/Октомври 2022 г.

Теодора Дренска
Бюлетин на Асоциацията на банките в България – стр. 6 от брой 60/Януари 2020 г.
 

Теодора Дренска
Бюлетин на Асоциацията на банките в България – стр. 2 от брой 55/Октомври 2018 г.

 
Статия, публикувана в Investor.bg от 10.07.2017 г.

Статия, публикувана в Investor.bg от 25.05.2017 г.

Теодора Дренска
Бюлетин на Асоциацията на банките в България – стр. 3 от брой 45/Април 2016 г.

10 години Фонд за компенсиране на инвеститорите
Юбилейна брошура по случай 10 години от създаването на ФКИ, 2015 г.


News from the Bulgarian Investor Compensation Scheme.
EFDI Newsletter 2015, second edition, p. 9.

Проф. Милети Младенов
Бюлетин на Асоциацията на банките в България – стр. 3 от брой 37/2014 г.

Проф. Милети Младенов
Бюлетин на Асоциацията на банките в България – стр. 3 от брой 33/2013 г.

Компенсират 100% за ценни книжа.
Проф. Милети Младенов – интервю за в-к „Стандарт“ от 23.07.2010 г.