Годишен и финансов отчет на ФКИ за 2022 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ за 2021 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ за 2020 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ и ФПИП за 2019 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ и ФПИП за 2018 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ и ФПИП за 2017 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ за 2016 г.

Годишен и финансов отчет на ФКИ за 2015 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2014 г.

  Годишен отчет на ФКИ за 2013 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2012 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2011 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2010 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2009 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2008 г.

 Годишен отчет на ФКИ за 2007 г.

 Годишен отчет на ФКИЦК за 2006 г.

 Годишен отчет на ФКИЦК за 2005 г.