Предупреждение на КФН към потенциалните инвеститори

На 20.10.2021 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com, което не разполага с лиценз за инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

За да не станете жертва на финансова измама, проверявайте за лиценз

С подкрепата на Комисията за финансов надзор Партньори: Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомня, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги. Предвид действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП от последните дни по разкриване на схеми за финансови измами от нелицензирани брокери, институциите от инвестиционния сектор напомнят на гражданите, че винаги трябва да проверяват дали компанията, която им предлага финансови услуги, е лицензирана. Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор. В помощ на гражданите, инвестиционният сектор провежда информационна кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, като посочва 10 признака, по които всеки може да разбере дали дадена компания, предлагаща инвестиционни услуги, е лицензирана или не. 10-те признака за разпознаване на лицензирания инвестиционен посредник са публикувани на сайта на БАЛИП на следния линк –...

Прочети още

Изтече удължаването на срока за представяне на справката за клиентските активи

Честита Нова Година! Нека 2021 г. бъде изпълнена със здраве, радост и по-добри перспективи. Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., през 2020 г. срокът за представяне на месечните справки за клиентските активи бе удължен до края на месеца следващ отчетния период. Фондът обръща внимание, че цитираното удължаване изтече, т. е. справките за клиентските активи следва да се представят в срока по чл. 77н, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно до 10-то число на месеца, следващ отчетния период, включително и справката за месец декември 2020...

Прочети още

Размер на годишната вноска за 2021 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 24.11.2020 г. определи годишната вноска за 2021 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,25 на сто от общия размер на паричните средства за 2020 г., определени на средномесечна основа и >> 0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2020 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2021 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 01.02.2021 г. – четвъртата част от вноската за 2020 г. до 30.04.2021 г. – първата част от вноската за 2021 г. до 30.07.2021 г. – втората част от вноската за 2021 г. до 01.11.2021 г. – третата част от вноската за 2021 г. Сметката за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава е: IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04 BIC – BNBGBGSD  ...

Прочети още

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги

На 19.11.2020 г. Комисията за финансов надзор публикува на сайта си списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на страната.  Целият текст на съобщението може да...

Прочети още

Списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги

На 20.08.2020 г. Комисията за финансов надзор публикува на сайта си списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на страната.  Целият текст на съобщението може да...

Прочети още