Размер на годишната вноска за 2024 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите на свое заседание на 13.12.2023 г. определи годишната вноска за 2024 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2023 г., определени на средномесечна основа и >> 0,020 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2023 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2024 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 30.01.2024 г. – четвъртата част от вноската за 2023 г. до 30.04.2024 г. – първата част от вноската за 2024 г. до 30.07.2024 г. – втората част от вноската за 2024 г. до 30.10.2024 г. – третата част от вноската за 2024 г. Банковата сметка за превеждане на годишната вноска е: IBAN – BG93 BNBG 9661 1000 5555 04 BIC –...

Прочети още

Фондът бе домакин на среща на работна група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI

На 28 ноември 2023 г. в София се проведе среща на Работна група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI (European Forum of Deposit Insurers). Фондът бе домакин за втори път на среща на тази работна група. Общият брой на участниците в срещата бе 28 с представители от 17 схеми за компенсиране на инвеститорите от Европа. По време на срещата бяха разгледани въпроси, свързани с различни аспекти от дейността на схемите за компенсиране на инвеститорите – финансиране, регулаторна рамка на ниво ЕС, обхват на покритие, случаи на изплащане на компенсации и др. Председателят на българския фонд за компенсиране на инвеститорите, Дияна Митева, представи презентация относно влиянието на инфлацията върху защитата на инвеститорите. Работната група на схемите за компенсиране на инвеститорите към EFDI регулярно провежда срещи, с цел обмяна на опит и информация и обсъждане на актуални проблеми. Фондът е активен участник в тези срещи. ...

Прочети още

Размер на годишната вноска за 2023 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 16.12.2022 г. определи годишната вноска за 2023 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2022 г., определени на средномесечна основа и >> 0,025 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2022 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2023 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 30.01.2023 г. – четвъртата част от вноската за 2022 г. до 02.05.2023 г. – първата част от вноската за 2023 г. до 31.07.2023 г. – втората част от вноската за 2023 г. до 30.10.2023 г. – третата част от вноската за 2023 г. Банковата сметка за превеждане на годишната вноска е: IBAN – BG93 BNBG 9661 1000 5555 04 BIC –...

Прочети още

Публикация на Дияна Митева, председател на Фонда, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, брой 72, октомври 2022 г.

Председателят на Фонда за компенсиране на инвеститорите, Дияна Митева, участва с публикация със заглавие „Ръст на клиентските активи, управлявани от доставчиците на инвестиционни услуги“ в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, брой 72, октомври 2022 г. Публикацията може да бъде намерена на следния линк и в меню...

Прочети още

КФН стартира кампания в защита на инвеститорите – #Инвестирай безопасно

На 8 декември 2021 г. Комисията за финансов надзор обяви дигитална кампания в защита на инвеститорите #инвестирай безопасно. С нея КФН надгражда вече предприетите досега мерки от предупреждения за измамни инвестиционни схеми от нелицензирани посредници, като прави стъпка напред и чрез онлайн пространството да даде основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните посредници. Кампанията има специален сайт с информация: https://investsafely.fsc.bg/ , както и YouTube канал с видео материали и LinkedIn профил. На сайта потребителите имат директен достъп до списъка на лицензираните посредници, както и могат да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите. При представянето на кампанията Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова, обясни, че кампанията се реализира не само, за да образова потребителите, но и за да даде отговор на очакванията както на участниците на капиталовите пазари, така и на крайните потребители. „Считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват и ще се наложат като стандартно потребителско поведение. На фона на непрекъснато предлаганите иновативни възможности, не бива да пренебрегваме и рисковете, които носят те. Именно затова, Комисията за финансов надзор в качеството си на регулатор, трябва да намери баланс между гарантиране правата на потребителите на небанкови продукти и услуги и подсигуряване на добра и стабилна среда за развитие на бизнеса“, допълни още тя. Сайт на кампанията https://investsafely.fsc.bg/ YouTube канал на кампанията LinkedIn профил...

Прочети още

Размер на годишната вноска за 2022 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 18.11.2021 г. определи годишната вноска за 2022 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,25 на сто от общия размер на паричните средства за 2021 г., определени на средномесечна основа и >> 0,03 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2021 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2022 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 31.01.2022 г. – четвъртата част от вноската за 2021 г. до 03.05.2022 г. – първата част от вноската за 2022 г. до 01.08.2022 г. – втората част от вноската за 2022 г. до 31.10.2022 г. – третата част от вноската за 2022 г. Сметката за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава е: IBAN – BG93 BNBG 9661 1000 5555 04 BIC –...

Прочети още