Справките по чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦК и Справките за броя клиенти, подлежащи на компенсация, се подават във Фонда чрез портала за електронно подписани документи, обособен на интернет страницата в раздел „Он-лайн подаване на справки”, където са публикувани и указания за подаване на справките. За да получите достъп до системата, трябва първо да се регистрирате, като въведете потребителско име, парола и булстат на дружеството, след което от страницата за вход да влезете с така регистрираните потребителско име и парола. При успешен вход в системата ще бъдете препратени към страницата за изпращане на файла със справката. Трябва да изберете периода, за който подавате справката, и файла от вашата файлова система. Важно е да знаете, че ако в справките има грешки, справките не се записват в базата данни на...